Usłyszeć siebie

CENTRUM DIAGNOZY I TERAPII

Zapraszamy do Centrum Diagnozy i Terapii "Usłyszeć siebie"


 Głównym celem Centrum Diagnozy i Terapii "Usłyszeć siebie" jest zapewnienie pacjentom kompleksowej opieki logopedycznej i audiologicznej poprzez szczegółową diagnostykę i programowanie terapii. Centrum oferuje trening słuchowy metodą Tomatisa®, diagnozę i terapię logopedyczną, zajęcia z emisji głosu, diagnostykę i terapię zaburzeń cetralnych procesów przetwarzania słuchowego- CAPD (Central Auditory Processing Disorders). 

Centrum TOMATIS ® zaświadcza, że 

Centrum Diagnozy i Terapii Usłyszeć Siebie

jest placówką certyfikowaną przez 
TOMATIS Développement S.A w Luksemburgu
Centrum TOMATIS potwierdza, że ww. placówka wyposażona jest w certyfikowany sprzęt diagnostyczny i terapeutyczny oraz posiada kadrę praktyków wykształconą i licencjonowaną przez Tomatis Développement S.A w Luksemburgu. Szkoleniem kadry i przygotowaniem  jej do pracy z najnowocześniejszym sprzętem zajmował się JEAN-PIERRE GRANIER – główny konsultant, specjalista i szkoleniowiec, przygotowany do tej pracy przez profesora Alfreda Tomatisa. Jean-Pierre Granier jest psychologiem kognitywnym z dyplomem DEA z psychologii kognitywnej ze specjalizacją w dziedzinie nauk neurologicznych, oraz dyplomem z psycholingwistyki. Szkolony osobiście przez profesora, Jean-Pierre jest konsultantem Tomatisa od ponad 20 lat. Należy do wielu grup badawczych w dziedzinie neurologii. Jest autorem licznych publikacji, wśród których wydany niedawno z CNRS (Francuskim Narodowym Centrum Badań Naukowych) artykuł w „The Journal of Affective Disorders” dotyczący powiązań między percepcją dźwięku i zakłóceniami emocjonalnymi. Kształcił się również w dziedzinie Terapii Racjonalnej i Emocjonalnej (RETB). 

Skuteczność 
Używanie tego logo przez terapeutę jest gwarancją skuteczności. Użytkowany przez niego sprzęt wiernie odtwarza Efekt TOMATISA. 
Bezpieczeństwo 
Używanie tego logo przez terapeutę jest gwarancją Bezpieczeństwa. Wykorzystywane przez niego urządzenia są nieinwazyjne. 
Profesjonalizm 
Używanie tego logo przez terapeutę jest gwarancją profesjonalizmu. Przeszedł on szeroki zakres szkoleń i doskonale opanował zasady użytkowania urządzeń w specyficznej dziedzinie swojej działalności. 
Innowacyjność 
Używanie niniejszego logo przez terapeutę jest gwarancją innowacyjności. Ma on dostęp do urządzeń najnowszej generacji, wykorzystujących postęp technologiczny. 


PAMIĘTAJ! 
Tylko licencjonowani terapeuci i specjaliści, przeszkoleni przez Centrum Tomatisa w Luksemburgu, mają prawo używać znaków handlowych Tomatis Développement oraz certyfikowanego sprzętu cyfrowego. Sprzęt produkowany i programowany przez Centrum Tomatisa daje gwarancję niezawodności i wysokiej skuteczności terapii i treningów słuchowych. Nie jest on dostępny na wolnym rynku, korzystać z niego mogą tylko i wyłącznie nasi terapeuci i konsultanci, którzy przeszli specjalistyczne cykle szkoleń i treningów. Jeśli chcesz skorzystać z sukcesem z metody treningu słuchowego, zawsze pytaj o licencję i certyfikat, które są do wglądu dla każdej zainteresowanej osoby.